Analiza finansowa

by

Analiza finansowa (10)Przedsiębiorstwo nie jest w stanie funkcjonować bez analizowania wszystkich składowych jego dotychczasowej działalności, takich jak, między innymi, wyniki sprzedaży czy też stan finansowy spółki. Instrumentem, który służy do zestawiania tego typu danych w celu późniejszego wyciągnięcia odpowiednich wniosków, jest analiza finansowa. Narzędzie jakim jest analiza pozwala dostrzec czy przedsiębiorstwo funkcjonuje zgodnie z założeniami, które sobie stawia. Dane analityczne wyrażone są w liczbach, które stanowią sumy przychodów spółki, wydatki oraz inne wielkości. Analiza finansowa obejmuje ocenę sprawozdań finansowych firmy, śledzi przepływ kapitału pieniężnego przedsiębiorstwa, a także raporty księgowe. Po szczegółowym zapoznaniu się z powyższymi raportami analitycy interpretują zgromadzone dane, które posłużą jako prognoza wyznaczająca strategię działalności określonego podmiotu gospodarczego w następnych latach. Analiza finansowa jest nieocenionym narzędziem strategicznym, które pozwala planować przyszłość firmy.

Ciekawe artykuły:

Back to Top