BiuroArchitektura baroku

Architektura baroku

by

Barok to główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej. Architektura baroku przejawia się głównie poprzez okazałe budowle takie jak kościoły i pałace, jak również klasztory i kamienice. Twórczość Michała Anioła Buonarottiego miała wybitny wpływ na kształtowanie się baroku — nowego kierunku w sztuce i architekturze. Pochodzenie nazwy tego kierunku nie jest całkowicie ustalone. Być może, że przyjęto je z wyrażenia portugalskiego „baroco” — co oznacza dziwaczny, nieregularny. Wszechpotężne dotąd imperium kościelne zbudowane na fundamentach dogmatyzmu zaczęło drżeć w posadach, wstrząsane prądami reformacji.

Do walki z wszelkimi przejawami wolnej myśli w łonie kościoła w zgodnym współdziałaniu z reakcją feudalną wystąpiła groźna i sprężyście działająca organizacja officjum, czyli święta inkwizycja. Walczyła ona z wszelkimi przejawami zbytkownego trybu życia, z nagością w sztuce, z wydawnictwami kryjącymi zalążki antydogmatycznych myśli wydając Indeks Ksiąg Zakazanych, ale nade wszystko stawała do gigantycznej walki o dusze wiernych. Potęga żywego słowa głoszona z ambon wszelkich kościołów w przeciwieństwie do szarych i surowych zborów reformackich musiała znaleźć oprawę tak wspaniałą, by przemówiła wszystkimi środkami oddziaływania na zmysły tłumu. Takimi elementami bezpośredniego oddziaływania stało się malarstwo i rzeźba, a przede wszystkim architektura. Ta ostatnia miała, stworzyć świątynie olśniewające wspaniałym wystrojem, mówiącym o nienaruszonej potędze kościoła.

Ciekawe artykuły:

Back to Top