BiuroBezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

by

Bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo na każdej budowie jest niezwykle ważne, dlatego każdy kierownik robót powinien zadbać o to, by pracownicy zostali zapoznani z zasadami bezpieczeństwa ora higieny pracy. W naszym kraju obowiązuje rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu oraz formy planu bezpieczeństwa, a także ochrony zdrowia. Rozporządzenie to jednocześnie wymienia wszystkie rodzaje robót budowlanych, które stwarzają zagrożenie dla zdrowia oraz życia ludzkiego. Najbardziej istotne są oczywiście zasady bezpieczeństwa oraz higieny pracy, z którymi powinien zostać zapoznany każdy pracownik. Dlatego pracodawca jest zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowego szkolenia, podczas którego pracownicy zostaną zapoznani z takimi zasadami. Nie wolno takich zasad lekceważyć, bowiem każdego roku na budowach na całym świecie ginie wielu robotników, a najczęstszą przyczyną wypadków na budowie jest właśnie nieprzestrzeganie reguł bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Zdrowie i życie jest przecież największym dobrem ludzi.

Ciekawe artykuły:

Back to Top