Ovb pracapraca ovb wrocław

praca ovb wrocław

by

finanse (9)Prowadzenie programu rewitalizacji, kierowanie nim, a także koordynacja działań stanowi często bardzo istotny problem. W procesie rewitalizacji uczestniczy wiele stron, ich koncepcje oraz oczekiwania, ich konkretne działania wymagają koordynacji. W programie ukazują się różne interesy, partnerzy dysponują różnymi potencjałami ekonomicznymi. Zarówno programowanie jak również wdrożenie wymaga negocjacji i uzgodnień, które mają za zadanie doprowadzić do spójnego programu, który uwzględnia priorytety, oczekiwania, a także możliwości wszystkich stron. I wreszcie rewitalizacja, która ma swą pragmatyczną logikę zadania, muszą być realizowane w określonej kolejności, role muszą być porozdzielane, a budżety przedsięwzięć muszą się dopinać. Wszystko to są zadania dla instytucji, która prowadzi program. Co więcej, prowadzenie programu jest procesem dynamicznym, a inne role i zadania są przedmiotem, którego działalność należy do koordynatora w pierwszej konceptualnej fazie, natomiast inne w okresie intensywnych uzgodnień, wówczas, gdy przygotowywane są inwestycje czyli projektowanie, uzgadnianie, przetargi, jak również gdy prowadzone są prace budowane. Na to składają się programy społeczne i kulturalne, public relations.

Ciekawe artykuły:

Back to Top