Ovb pracaCzy warto inwestować w lokaty o zmiennym oprocentowaniu?

Czy warto inwestować w lokaty o zmiennym oprocentowaniu?

by

Lokaty bankowe cały czas cieszą się duża popularnością. Jest tak przede wszystkim, dlatego, że to obok kont oszczędnościowych najbezpieczniejsza forma oszczędzania pieniędzy, z tą przewagą, że lokaty są lepiej oprocentowane i dają lepszy zysk. Konta oszczędnościowe najczęściej są w stanie ochronić nasz kapitał tylko przed rosnącą inflacją, co jest mało zadowalające, ponieważ pieniądze powinny dla nas ciągle pracować.

Obecnie panujący kryzys gospodarczy i szybkie zmiany na rynku światowym decydują o tym, że inwestowanie jest coraz bardziej ryzykowne. W przypadku lokat ryzyko jest sprowadzone do minimum.
Czy inwestowanie w lokaty o zmiennym oprocentowaniu jest opłacalne w dzisiejszych czasach?

Każdy, kto podejmuje decyzję o inwestowaniu pieniędzy w lokaty staje przed dylematem czy lepiej złożyć depozyt na lokacie o stałym czy zmiennym oprocentowaniu. Inwestowanie w lokaty o zmiennym oprocentowaniu niesie ze sobą ryzyko, ponieważ bank w każdej chwili może obniżyć stopy procentowe i w efekcie inwestycja okaże się nieopłacalna, a nawet może przynieść straty, jeżeli uwzględnimy podatek Belki. Oczywiście działa to w dwie strony, równie szybko możemy zyskać na tego rodzaju depozycie, w momencie, gdy bank podniesie oprocentowanie dla naszego produktu finansowego.
Może lepiej zdecydować się na lokaty, które mają stałe oprocentowanie?

W tym przypadku już na początku inwestycji wiemy dokładnie ile uzyskamy odsetek w momencie wygaśnięcia lokaty. Oczywiście daje to pewnego rodzaju komfort osoby inwestującej pieniądze w lokatę, jednak zazwyczaj taki system naliczania oprocentowania przez banki jest mniej korzystny. Jest to spowodowane tym, że bank nie da nam zbyt wielkich możliwości na takiej lokacie o stałym oprocentowaniu.
Jak ocenić czy to odpowiedni moment na inwestowanie w lokaty o zmiennym oprocentowaniu?

Jeżeli chcemy zorientować się czy w danym momencie jest opłacalne zakładanie depozytów na zmienne oprocentowanie, to musimy najpierw wiedzieć, co ma wpływ na wzrosty lub spadki oprocentowania lokat. Na wysokość oprocentowania lokat bankowych wpływa kilka czynników. Najważniejszym z nich jest Rada Polityki Pieniężnej, która odgrywa znaczącą rolę. Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych, które znacznie wpływają na wszystkie produkty bankowe. Istotna jest również inflacja, oraz zmiany stopy, WIBOR.
Oglądając programy w telewizji, zmiany na Giełdzie Papierów Wartościowych, czytając prognozy analityków mamy możliwość oceny czy nastąpi wzrost czy spadek oprocentowania lokat. Jeżeli przewidujemy, że w najbliższym czasie nastąpi spadek stop procentowych to lepiej założyć depozyt na lokacie o stałym oprocentowaniu. W sytuacji, gdy uważamy, że będzie znaczny wzrost, to warto inwestować w lokaty o zmiennym oprocentowaniu. Nie mamy stu procentowej pewności, ale możemy stwierdzić czy lepiej w danym momencie lokować pieniądze na lokatach ze stałym czy zmiennym oprocentowaniem.

Lokaty o zmiennym oprocentowaniu wiążą się z większym ryzykiem niż te o stałych odsetkach. Możemy nie zarobić na tego rodzaju produkcie bankowym, jednak, jeśli wybierzemy odpowiedni moment to mamy szansę na realne zyski.

Pamiętajmy, że bez względu na rodzaj lokaty lepiej jest inwestować nasz kapitał niż trzymać pieniądze w domu „pod poduszką”. Inwestując dbamy o siebie i naszą przyszłość.

Ciekawe artykuły:

Back to Top