BiuroKompozycja urbanistyczna

Kompozycja urbanistyczna

by

Podstawą układu tych reprezentacyjnych rozległych ogrodów i parków jest organiczne związanie i zharmonizowanie zieleni z obiektami tworzącymi założenia architektoniczne. Wielki wkład myśli baroku w rozwinięcie kompozycji urbanistycznych jest przeprowadzony konsekwentnie w rozplanowaniu otoczenia. Rozwiązanie wnętrz wiąże się logicznie z układem architektury zewnętrznej, z dziedzińcami reprezentacyjnymi (cour dhonneur), punktami widokowymi i wyraźnie wykreślonymi głównymi osiami komunikacyjnymi. Wjazd na teren rezydencji akcentuje reprezentacyjna brama ustawiona z zasady na centralnej osi komunikacyjnej — na wprost pałacu. Jej obudowa z pomieszczeniami dla strażników i obsługi terenu, zwykle zharmonizowana z architekturą zespołu zabudowań pałacowych, nosi nazwę kordegardy.

Ciekawe artykuły:

Back to Top