BiuroRozwój stylu

Rozwój stylu

by

Racjonalistów i empiryków spod znaku wolnej myśli trzeba było poskromić potęgą, przepychem i bogactwem instytucji kościoła. I oto wkroczył — jakby wyczarowany, idealnie dopasowany wprost do zadań, które powinien spełnić — nowy kierunek zwany b a-rokiem. Tak oto architektura stała się potężnym orężem w walce o ideologię. Rozwój stylu barokowego trwał od końca XVI do połowy XVIII wieku. Pierwszy okres baroku charakteryzował się monumentalnością i dynamizmem formy. Monumentalność wyrażała się w stosowaniu wielkiego porządku, pilastrów lub kolumn, obejmujących kilka kondygnacji naraz. Dynamizm polega na stosowaniu nieregularnych kształtów brył budowli zamiast prostokątnych, odznaczających cię spokojem układów renesansowych.

Francuska szkoła

Francuska szkoła zakładania ogrodów tworzy wysoką sztukę kształtowania architektury zieleni. Dążenie do świadomych rozwiązań rozplanowania komunikacji i akcentów otoczenia staje się ważnym elementem dla postępu nauk urbanistycznych. Przykładem tej szkoły są geometryczne układy ogrodów wersalskich pod Paryżem. Drugim, równie istotnym osiągnięciem baroku, jest zastąpienie w rzutach poziomych dotychczasowych systemów amfiladowych o wiele bardziej funkcjonalnym układem korytarzowym. Ma on jedno- lub dwustronny rozkład pomieszczeń. Również barok ustala koncepcję rozwiązania widowni teatralnej w kształcie podkowy z zespołem lóż na kilku poziomach, sceną i zapleczem.

 

Ciekawe artykuły:

Back to Top