PrawoSyndyk edbud sa

Syndyk edbud sa

by

Szanowni Państwo

Sprzedaż dokonana w postępowaniu upadłościowym ma skutki sprzedaży egzekucyjnej.

Nabywca składników masy upadłości nie odpowiada za zobowiązania podatkowe upadłego, także powstałe po ogłoszeniu upadłości.

Umowa sprzedaży nieruchomości w postępowaniu upadłościowym jest podstawą wykreślenia hipoteki w księdze wieczystej

Ogłoszenie

Syndyk masy upadłości Edbud S.A. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, ogłasza przetarg na sprzedaż łącznie ogółu praw i roszczeń Edbud S.A. w Warszawie związanych z umową z dnia 14 marca 2006 r. (z aneksem) o inwestorstwo powiernicze zawartej pomiędzy Euro-Ring Development sp. z o. o. a Upadłym w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia,

Prawa i roszczenia do nakładów Borzymowska 34/36

Ogół praw i roszczeń Edbud S.A. w Warszawie związanych z umową z dnia 14 marca 2006 r. (z aneksami) o inwestorstwo powiernicze zawartej pomiędzy Euro-Ring Development sp. z o. o. a Upadłym w celu zrealizowania wspólnego przedsięwzięcia, objętych postępowaniem prowadzonym przed Sądem Okręgowym w Warszawie II Wydziałem Cywilnym pod sygn. akt II C 251/13 z powództwa Syndyka masy upadłości Edbud S.A. w upadłości likwidacyjnej w Warszawie przeciwko Euro-Ring Development sp. z o. o. w Warszawie oraz Skarbowi Państwa, a mianowicie praw i roszczeń do nakładów poczynionych przez Edbud S.A. w Warszawie na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Borzymowskiej 34/36 w wysokości 23.523.603,40 zł oraz roszczenia w stosunku do Euro-Ring Development sp. z o. o. o wartości nominalnej 6.839.806,79 zł.

Ciekawe artykuły:

Back to Top