ovb wiki

by

skandia-polisa-na-zycie-10Przechodząc do 2009 roku należy rzec, iż w ustawie budżetowej ustalono dochody budżetu państwa na kwotę 303.034,8 mln zł, czyli aż 19,5% wyższe niż te wykonane w roku 2008. W ustawie z przełomu lipca 2009 roku prognoza została obniżona o niespełna 30.123,3 mln zł. W związku z czym zrealizowane dochody osiągnęły wysokość 274.183,5 mln zł. Do dochodów budżetu włączono środki pochodzące z interesującego nas budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł tak zwanej bezzwrotnej pomocy zagranicznej. Zatem analiza wskazuje, iż dochody budżetu państwa na przełomie 2008 roku były wyższe o prawie 20.636,2 mln zł, czyli o 8,1%. Wzrost tych dochodów wynikał z wyższego 17.132,3 mln zł. Zatem dochody podatkowe wynosiły o 4.620,6 mln zł. W tym samym przedziale czasowym wydatki wzrosły o 7,2%. Dochody te pozwoliły na sfinansowanie przeszło 92,0% wydatków budżetu państwa. Wzrost dochodów był zdecydowanie większy od nominalnego wzrostu PKB, a co za tym szło relacja do opisywanego produktu krajowego brutto zwiększyła się z pułapu  19,9% na przełomie 2008 r. do nawet 20,4% w interesującym nas 2009 roku.

Ciekawe artykuły:

Back to Top