Architektura i NieruchomościWartość nieruchomości

Wartość nieruchomości

by

Wartość nieruchomości

Wartość nieruchomości jest jednym z najistotniejszych kryteriów, na które zwraca uwagę inwestor, dlatego jej określenie jest tak ważne. Do określenia wartości nieruchomości upoważniony jest tylko rzeczoznawca majątkowy. Najpierw musi on wykonać niezbędne działania poprzedzające określenie wartości nieruchomości.

Najważniejsze jest przeprowadzenie wyceny wartości oraz zbadanie zależności pomiędzy wartością nieruchomości a efektywnością inwestycji. Wyceniana nieruchomość musi spełniać pewne warunki, z którymi musi zapoznać się rzeczoznawca. Po pierwsze ważna jest jej zdolność do zaspokajania określonych ludzkich potrzeb.

Kolejną istotną cechą jest jej ograniczoność, czyli utrudniona dostępność, wynikająca z określonej podaży. Cecha ta jest istotna zwłaszcza przy wycenie nieruchomości nieodnawialnych np. gruntów. Nieruchomość ponadto powinna charakteryzować się wymienialnością, czyli możliwością zamiany na inną wartościową rzecz lub pieniądze. Rzeczoznawca majątkowy w wyniku wyceny nieruchomości określa jej:

– wartość rynkową

– wartość odtworzeniową

– wartość katastralną

Przy określaniu wartości nieruchomości istotny jest odpowiedni dobór podejścia, metod i technik szacowania nieruchomości. Rzeczoznawca majątkowy musi brać pod uwagę cel wyceny, położenie i rodzaj nieruchomości, stan jej zagospodarowania, stopień wyposażenia w urządzenia infrastruktury oraz funkcję wyznaczoną dla niej w planie miejscowym. W procesie określania wartości nieruchomości należy również uwzględnić dostępne dane o podobnych nieruchomościach.

Ciekawe artykuły:

Back to Top