Architektura i NieruchomościWartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

by

Wartość odtworzeniowa nieruchomości

Wartość odtworzeniową nieruchomości określa się dla nieruchomości zabudowanych oraz nieruchomości z innymi częściami odtworzeniowymi, które ze względu na przeznaczenie lub użytkowanie nie mogą występować na rynku. Może ona również dotyczyć określenia wartości odrębnych odtwarzalnych części składowych gruntu.

Stosuje się ją również w przypadku, gdy wymagają tego przepisy szczególne (np. przepisy regulujące obowiązkowe ubezpieczenie budynków od ognia) oraz przy określaniu wartości nieruchomości w celu komunalizacji mienia ogólnonarodowego.

Przy określaniu wartości odtworzeniowej należy oddzielnie oszacować
wartość gruntu – są to koszty, jakie należy ponieść za zakup gruntu o takiej samej cenie
wartość części składowych gruntu – czyli kwotę równą kosztom odtworzenia albo kosztom likwidacji tych części lub kosztom zastąpienia tych części
wartość zużycia części składowych – wynikająca z wieku, stanu technicznego, na skutek wpływu czynników środowiskowych.

Należy pamiętać, aby przy szacowaniu wartości gruntu lub wartości części składowych gruntu pomniejszyć ich kwotę o wartość zużycia części składowych nieruchomości.

Przy wliczeniu kosztów odtworzenia należy uwzględnić technologie stosowane przy wznoszeniu części składowych, natomiast przy wyliczaniu kosztów zastąpienia należy uwzględnić zastosowanie aktualnych technologii.
Koszty przygotowania dokumentacji projektowej i nadzoru oraz inne uzasadnione koszty wlicza się w koszt określania wartości odtworzeniowej.

Ciekawe artykuły:

Back to Top