Ovb com plDla kogo opodatkowanie na zasadach ogólnych?

Dla kogo opodatkowanie na zasadach ogólnych?

by

Opodatkowanie na zasadach ogólnych jest jedną z podstawowych form opodatkowania i rozliczania. Nie wszystkim firmom się jednak ona opłaca. Na czym polega? Które firmy powinny z tego sposobu skorzystać? Oto kilka najważniejszych rzeczy, jakie powinniśmy wiedzieć, zanim ostatecznie dokonamy wyboru.

Zasady ogólne

Podstawową cechą tej formy opodatkowania są dwie stawki podatkowe – 18 i 32%. To, która stawka obowiązywać będzie w danej firmie, zależy od wysokości jej dochodów, gdyż to właśnie od nich naliczany jest podatek. Jeżeli dochód firmy nie przekracza 85.528 zł, wówczas obowiązuje niższa stawka. Powyżej tej kwoty podatek wzrasta do 32%.

Z tego właśnie względu opodatkowanie na zasadach ogólnych opłaca się jedynie firmom, których dochody nie przekraczają pierwszego progu podatkowego.

Ogromną zaletą tego sposobu jest również możliwość korzystania z różnorakich ulg podatkowych, odliczania od podatku składek na ubezpieczenie społeczne oraz możliwość rozliczania się wspólnie z małżonkiem.

Obowiązki księgowe

Opodatkowanie na zasadach ogólnych niesie za sobą rozbudowane obowiązki księgowe i ewidencyjne, które również zależą od wielkości dochodu. W przypadku firm, których dochody przekroczyły 800 euro, obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Pozostałe przedsiębiorstwa muszą prowadzić księgi przychodów i rozchodów. Ponadto obowiązkowe jest prowadzenie ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych, jak również ewidencji wyposażenia. Charakter księgowości sprawia, że w większości przypadków zalecane jest korzystanie z usług profesjonalnych księgowych lub biur rachunkowych, których pomoc jest nieoceniona. Księgowość internetowa z Superksiegowa.pl, czy korzystanie z programów internetowych to tylko przykłady na to, jak można rozwiązać problem rozbudowanej księgowości.

Wybór opodatkowania jest jedną z najważniejszych rzeczy, o jakiej należy pamiętać, zakładając działalność gospodarczą. Aby dokonać wyboru, należy dokładnie przeanalizować biznesplan firmy i na tej podstawie wybrać najwłaściwszą formę.

Ciekawe artykuły:

Back to Top