Marek Zieleniewski ovbmarek zieleniewski ovb

marek zieleniewski ovb

by

finanse (22)Szczególnie istotnym, z punktu widzenia finansowania przedsiębiorstwa funkcjonujący układ klasyfikacyjny obejmuje swoiste wyodrębnienie finansowania własnego oraz finansowania obcego. Należy więc wskazać, że podstawę tej klasyfikacji stanowi poszczególne źródło pochodzenia kapitału oraz wynikająca z tego tytułu pozycja prawna funkcjonującego dawcy kapitału. Powinno się pamiętać, że kapitał własny obejmuje poszczególne środki postawione do dyspozycji konkretnego przedsiębiorstwa, jednak należy wskazać, iż odbywa się to przez jego poszczególnych właścicieli. Następnie powinno się wskazać, że podmiot wnoszący kapitał staje się współwłaścicielem, a co za tym idzie właścicielem przedsiębiorstwa. Poza tym ma wpływ na podejmowanie poszczególnych decyzji. Dokonując dalszej analizy kapitał obcy rozumiany jest pod pojęciem wielkości środków finansowych, które zostają postawione do dyspozycji poszczególnego przedsiębiorstwa na swoisty czas ograniczony przez wierzycieli. Zatem finansowanie przybiera zróżnicowane formy.

Ciekawe artykuły:

Back to Top