struktura ovb

by

finanse (26)Finansowanie zewnętrzne daje do zrozumienia, iż kapitał pochodzi spoza przedsiębiorstwa . należy wiec wskazać, iż w momencie tworzenia poszczególnego przedsiębiorstwa kapitał jest tak zwanym kapitałem zewnętrznym. W związku z czym zarówno środki angażowane przez właścicieli przedsiębiorstwa, oraz środki udostępniane w formie kredytów oraz pożyczek. W związku z czym finansowanie wewnętrzne  pojawia się z określoną chwilą, gdy konkretne przedsiębiorstwo podejmuje działalność operacyjną oraz z uzyskanej nadwyżki przychodów nad danymi kosztami jest w stanie kontynuować  tak zwaną działalność bieżącą, a co za tym idzie w dalszej kolejności  prawidłowo rozwijać. Zatem należy wskazać, iż samofinansowanie możliwe jest w drodze przekształceń struktury majątkowej. Poza tym źródłem samofinansowania są poszczególne odpisy amortyzacyjne, które stanowią element składowy funkcjonującej nadwyżki finansowej. Natomiast finansowanie wewnętrzne znajduje ostateczny wyraz w zysku zatrzymanym w funkcjonującym przedsiębiorstwie.

Ciekawe artykuły:

Back to Top