Ovb com plKapitał zagraniczny

Kapitał zagraniczny

by

Kapitał zagraniczny
Kapitał zagraniczny, który w drugiej połowie XIX w. zaczął napływać na ziemie polskie, lokował się przede wszystkim w przedsiębiorstwach największych. Niedostatek wewnętrznych zasobów kapitałowych zmuszał przedsiębiorców rozbudowujących zakłady do starań o przyciągnięcie kapitałów zagranicznych (z kapitałów tych korzystano zwłaszcza przy przekształcaniu firmy w spółkę akcyjną). Dzięki temu możliwe było rozbudowywanie poszczególnych zakładów do dużych rozmiarów. Powstawała czołówka przedsiębiorstw wielkokapitalistycznych, które mogły być porównywane z podobnymi gigantami w innych krajach. Nie towarzyszyło temu jednakże eliminowanie lub pochłanianie przedsiębiorstw mniejszych lub średnich w tym samym stopniu co w krajach bardziej rozwiniętych. W rezultacie więc ziemie polskie weszły w stadium kapitalizmu monopolistycznego, posiadając szereg przedsiębiorstw gigantów, zrzeszenia monopolistyczne podobne do istniejących w innych krajach, a równocześnie nie zlikwidowane do końca przeżytki formacji feudalnej oraz bardzo dużo drobnych zakładów produkcyjnych (zwłaszcza rzemieślniczych i handlowych). Daleko posuniętej koncentracji produkcji i centralizacji kapitału na jednym biegunie odpowiadało rozdrobnienie produkcji i handlu na drugim.

Ciekawe artykuły:

Back to Top