Ovb plan karieryNaturalna stopa bezrobocia

Naturalna stopa bezrobocia

by

Naturalna stopa bezrobocia.

Aktualnie uważa się , że stopa bezrobocia na poziomie dziesięciu procent jest naturalną stopą bezrobocia – o czym więc to świadczy ? Każdy kraj ma swoją naturalny poziom bezrobocia , które zależy od wielu czynników takich jak : stopień uprzemysłowienia kraju , zamożność ludzi , wykształcenie , poziom dopasowania wykształcenia do potrzeb rynku , procent ludności pracującej na co dzień w rolnictwie , poziomu opieki socjalnej jaki jest w stanie zagwarantować nam państwo oraz kilku innych. W przypadku gdy w Polsce mieliśmy do czynienia z wysokim wzrostem gospodarki bezrobocie zawsze malało , natomiast w przypadku gdy wzrost gospodarczy spadał poniżej trzech procent to bezrobocie rosło , można zadać sobie pytanie – dlaczego tak się działo ? Otóż wzrost bezrobocia jest bezpośrednio powiązany z dwoma czynnikami : wzrostu gospodarczego oraz przeciętnej wydajności pracy. Jeśli wzrost gospodarczy przekracza wzrost wydajności pracy mamy do czynienia ze spadkiem bezrobocia , w przypadku jednak gdy wzrost gospodarczy jest niższy niż wzrost wydajności pracy wtedy mamy do czynienia ze wzrostem bezrobocia. Dlaczego tak się dzieje ? Tak naprawdę do bardzo proste. W przypadku gdy mamy wyższy wzrost wydajności pracy oczywistym jest , że tę samą pracę co rok temu o tej porze wykona mniejsza ilość osób. Oczywiście przeciętny wzrost wydajności to niewielka wartość wyrażona w procentach , jednak w skali globalnej to właśnie ona może być głównym architektem wysokiego bezrobocia.

Ciekawe artykuły:

Back to Top