EkonomiaStatus osoby bezrobotnej – warunek konieczny do otrzymania dotacji.

Status osoby bezrobotnej – warunek konieczny do otrzymania dotacji.

by

Status osoby bezrobotnej – warunek konieczny do otrzymania dotacji.

Pierwszym warunkiem który musimy spełnić bezwarunkowo jest rejestracja w urzędzie pracy w celu otrzymania statusu osoby bezrobotnej. Gdy już otrzymamy decyzję o otrzymaniu statusu osoby bezrobotnej , powinniśmy zapoznać się z regulaminem o przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Jest to o tyle istotne , że praktycznie każdy urząd pracy na terenie Polski , posiada swój niezależny wniosek oraz regulamin , który co prawda jest bardzo podobny do innych – nie mniej o przyznaniu dotacji na założenie firmy mogą decydować straszne niuanse , tak więc warto zapoznać się szczegółowo z zasadami przyznawania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej które obowiązują w urzędzie pracy w którym zamierzamy aplikować o przyznanie środków. Zapoznanie się z regulaminem , oraz obowiązującym wnioskiem to tak naprawdę tylko pierwszy krok który musimy poczynić w celu otrzymania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Co jest w takim wniosku ? Wniosek o przyznanie jednorazowych środków na start naszej firmy to tak naprawdę uproszczony biznesplan naszego przedsięwzięcia.

Ciekawe artykuły:

Back to Top