Marek Zieleniewski ovbUbezpieczenia Wyszków

Ubezpieczenia Wyszków

by

Ubezpieczenia w Wyszkowie

Ubezpieczenia mają szereg ważnych funkcji, pośród nadrzędnych wymienia się tutaj przede wszystkim wypłacanie odszkodowań za straty, które to nastąpiły w wyniku niepożądanych zdarzeń losowych. Ważne jest też zapewnienie środków, które umożliwią pokrycie kosztów leczenia bądź zgromadzenia funduszu na czas staroci tuż po zakończeniu aktywności zawodowej.

Pośród ubezpieczeń wyróżnia się takie jak:
– obowiązkowe- są to takie ubezpieczenia z których trzeba korzystać z mocą prawa, jest to na przykład ubezpieczenie zdrowotne osób pracujących;
– dobrowolne a więc takie, z których można korzystać, jest to na przykład: ubezpieczenia majątkowe bądź też ubezpieczenia osób na życie. W tym przypadku o ubezpieczeniu decyduje sam ubezpieczający.

Ubezpieczenia wyszków różnią się także celem, tutaj wyróżnia się między innymi takie jak: społeczne, zdrowotne, majątkowe, czy odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie zdrowotne, które to opłacane jest z obowiązkowych składek osób pracujących, a także regularnie odprowadzane do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zadaniem tego ubezpieczenia jest przed wszystkim częściowe pokrycie kosztów leczenia: wizyty u lekarza, pobyt w szpitalu lub też w razie potrzeby zakup leków.

Jeśli chodzi o ubezpieczenia to od jakiegoś czasu wyróżniane są tak zwane trzy filary, na których opiera się system ubezpieczeniowy.

Ubezpieczenia obecne są od bardzo dawna. Choć niekiedy wzbudzają one kontrowersje to jednak trudno sobie wyobrazić sytuacje, kiedy by ich nie było, szczególnie kiedy wydarzy się coś złego.

Ciekawe artykuły:

Back to Top