Poczta ovbWindykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja sądowa i windykacja polubowna

by

Windykacja polubowna i Windykacja sądowa

Warunki windykacji polubownej

Osoby, które wzięły tak zwana chwilówkę są zobowiązane do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami wyszczególnionymi na umowie. W przeciwnym razie firma udzielająca kredytu ma prawo sprzedać jej zadłużenie zewnętrznej firmie windykacyjnej, która na własną rękę ściągnie pieniądze, które zainwestowała. W pierwszym etapie ściągania wierzytelności stosowana jest windykacja polubowna. Polega ona tym, że windykator i osoba zadłużona wspólnie ustalają warunki spłaty długu – wysokość rat oraz częstotliwość, z jaką powinny być wpłacane. Najczęściej warunki te są dostosowane do możliwości dłużnika. Należy jednak pamiętać, że im dłużej trwa spłata – tym wyższa będzie kwota końcowa. Osoby, które unikają kontaktu z firmą windykacyjną, nie wyrażają chęci na polubowne załatwienie sprawy swojego długu lub nie przestrzegają warunków ustalonych podczas windykacji polubownej powinny liczyć się z tym, że zostanie wobec nich zastosowana windykacja sądowa. Wówczas warunki spłaty nie są elastyczne,a wyrok sądu jest wiążący i nie można go zmienić.

Ciekawe artykuły:

Back to Top