Ovb plan karieryZero-jedynkowa ocena formalna wniosku o dotację.

Zero-jedynkowa ocena formalna wniosku o dotację.

by

Zero-jedynkowa ocena formalna wniosku o dotację.

Ocena formalna nie jest punktowana , można rzecz , że jest to ocena zero-jedynkowa. Jeśli nasz wniosek został oceniony pozytywnie pod względem formalnym zostaje on przekazany dalej do oceny merytorycznej. Jeśli został oceniony negatywnie pod względem formalnym , a Urząd Pracy w którym złożyliśmy wniosek o przyznanie jednorazowych środków na prowadzenie działalności gospodarczej , nie przewiduje procedury poprawienia błędów formalnych musimy poprawiony wniosek złożyć po raz kolejny. Jeśli natomiast chodzi o ocenę merytoryczną to tutaj sprawa jest wyjątkowo jasna. W regulaminie o przyznanie wniosków powinien być rozdział w którym precyzyjnie i szczegółowo określone jest za co dokładnie możemy otrzymać określoną ilość punktów. Tak więc beneficjenci którzy przeszli pozytywnie ocenę formalną wniosku , na podstawie ilości zdobytych punktów będą umieszczeni na liście rankingowej osób starających się o jednorazowe środki. W tym momencie tylko od ilości funduszy które przeznaczył Urząd Pracy na dany nabór zależy czy otrzymamy dotację.

Ciekawe artykuły:

Back to Top