Ovb pracaovb kontakt

ovb kontakt

by

finanse (23)Jednym z kryteriów klasyfikacyjnych jest czasokres. W związku z czym należy wskazać, iż wymienia się finansowanie długookresowe, jak i finansowanie krótkookresowe. Pierwsze z nich dotyczy tych środków, które angażowane są w działalność przedsiębiorstwa na stałe bądź długofalowo. Należy więc wspomnieć, iż  przyjmuje się, że chodzi o te środki, których poszczególny okres zwrotu jest dłuższy niż rok. Środki pozyskane w ramach swoistego finansowania długoterminowego obejmują poszczególne kapitały wnoszone przez poszczególnych właścicieli i zobowiązania w formie kredytów, jak i również pożyczek o długim terminie spłaty oraz określane są ówcześnie jako tak zwany kapitał stały. Specjaliści zaznaczają, że stanowią oni stabilną podstawę finansowania działalności przedsiębiorstwa oraz decydują w określonej  mierze o utrzymaniu przez konkretne przedsiębiorstwo dotyczące długoterminowej płynności finansowej. Następnie zostaje zaznaczone, że środki pozyskiwane w ramach tak zwanego finansowania krótkoterminowego podlegają  fluktuacji w ciągu roku (zwielokrotnionej). Powoduje to konieczność stałego podejmowania ważnych działań zapewniających spłacanie w ściśle ustalonych terminach.

Ciekawe artykuły:

Back to Top