ovb poczta

by

rp_kredyty17.jpgW Stanach Zjednoczonych działa obecnie ponad 3000 towarzystw ubezpieczeń majątkowych i od nieszczęśliwych wypadków; największe z nich to State Farm i Allstate. Towarzystwa te są zorganizowane zarówno w formie spółek akcyjnych, jak i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych; ich działalność reguluje prawo stanu, na obszarze którego funkcjonują. Chociaż towarzystwa ubezpieczeń majątkowych i od nieszczęśliwych wypadków od 1960 r. notowały niewielki wzrost swojego udziału w całkowitych aktywach instytucji pośrednictwa finansowego, w ostatnich latach ich stan finansowy pogorszył się, wskutek czego składki ubezpieczeniowe zostały znacznie podwyższone. Dzięki wysokim stopom procentowym w latach siedemdziesiątych towarzystwa ubezpieczeniowe osiągały wysokie dochody z inwestycji, które pozwalały im na utrzymywanie składek na niskim poziomie. Od tego czasu jednak wraz ze spadkiem stóp procentowych zyski z inwestycji zaczęły maleć, co w połączeniu ze wzrostem liczby procesów sądowych o ubezpieczenia majątkowe lub od nieszczęśliwego wypadku oraz wzrostem przyznawanych sum, doprowadziło do poważnych strat dla towarzystw ubezpieczeniowych.

Ciekawe artykuły:

Back to Top