Ovb com plKancelaria Notarialna Kraków

Kancelaria Notarialna Kraków

by

Kancelaria Notarialna Krakow (10)Sprzedaż nieruchomości wbrew pozorom nie jest sprawą łatwą. Nawet jeżeli znajdziemy kupca na nasz dom, będziemy musieli przenieść własność nieruchomości za pomocą aktu notarialnego. Formy tej nie można w jakikolwiek sposób obejść. Nawet przy zakładaniu spółki prawa handlowego, gdy tytułem aportu, czyli wkładu niepieniężnego, wnosimy nieruchomość, konieczne jest dokonanie tej czynności w drodze aktu notarialnego. Bardzo ważne jest, żeby dokonać tej czynności w przypisanej przez prawo formie, ponieważ w innym wypadku narażamy się na odpowiedzialność odszkodowawczą względem osób trzecich. Kancelaria Notarialna Kraków pomoże nam jasno i precyzyjnie sformułować wszelkie postanowienia umowne. Ponadto notariusz swoim podpisem poświadczy ważność danej czynności. Dzięki temu rozporządzenie nieruchomością, która będzie przedmiotem umowy, okaże się skuteczne. Wtedy też można powoływać się na swoje prawa związane z nabywaną nieruchomością względem osób trzecich, które o rozporządzeniu wiedziały bądź mogły się dowiedzieć.

Ciekawe artykuły:

Back to Top