u-ov

by

Rozliczenie podatku dochodowego z zagranicy (8)Dochody publiczne stanowią definitywne, jak i również bezzwrotne zasilenie finansowe władz publicznych, a co za tym idzie wydatkowanie oznacza zatem ostateczne zużycie przez władzę publiczną. W związku z czym, iż katalog źródeł dochodów budżetu państwa, zawarty w artykule 111 nie jest zamknięty, bowiem ustawa w licznych miejscach odsyła do odrębnych przepisów. Zatem poddając analizie katalog źródeł dochodów budżetu państwa, należy zwrócić szczególną uwagę na zasadę ich prognostycznego charakteru. W związku z czym dochody ujęte są w budżecie państwa w określonej wielkości prognozowanej oznacza to jednocześnie, że ich faktyczne wykonanie może być wyższe, ale i niższe od wielkości przyjętych w przyjętym budżecie. Zgodnie z dostępną Ustawą o Finansach Publicznych z 30 czerwca 2005 roku dochodami państwa są w szczególności: podatki i opłaty, które nie stanowią danych dochodów jednostek omawianego samorządu terytorialnego, czy przychodów funduszów celowych oraz innych jednostek sektora finansów publicznych, a poza tym cła czy wpłaty z zysku przedsiębiorstw państwowych, jak i również jednoosobowych spółek należących do Skarbu Państwa.

Ciekawe artykuły:

Back to Top