BiuroEmerycie, sprawdź, jaką podwyżkę dostaniesz w 2014!

Emerycie, sprawdź, jaką podwyżkę dostaniesz w 2014!

by

Podczas XXIII Forum Ekonomicznego w Krynicy, które odbyło się na początku września, premier Donald Tusk z entuzjazmem w głosie, zasiewając w nas ziarnko nadziei na przyszłość ogłosił, że kryzys w naszym kraju właśnie dobiegł końca. Czy aby na pewno? Ostatnie doniesienia serwisów ekonomicznych nie wróżą dla nas lepszych czasów, a wręcz przeciwnie. Chodzi oczywiście o wzrost świadczeń emerytalno – rentowych w przyszłym roku. Na jakie podwyżki mogą liczyć seniorzy pobierający emerytury w 2014 roku?

Jak w ostatnim czasie informują różne serwisy ekonomiczne, od marca przyszłego roku emerytury i renty wzrosną tylko o ustawowy wskaźnik waloryzacji, a więc o 2,14 procent. W praktyce oznacza to tyle, że osoby, które otrzymują najniższą emeryturę otrzymają o 14 złotych więcej aniżeli dotychczas. A osoby, których wysokość emerytury osiąga najwyższy pułap otrzymają około 74 złotych więcej, a wiec 3574 złote netto. Będzie to najniższa waloryzacja emerytur i rent w przeciągu ostatnich pięciu latach. Przypomnijmy, w 2009 roku waloryzacja wynosiła 6,1 procent, w 2010 – 5 procent, w 2011 – 3,1 procent; w 2012 – 4,8 procent, a w tym roku wyniosła 4 procent.

Dlaczego w przyszłym roku waloryzacja emerytur i rent będzie tak niska, a wręcz symboliczna? Wpływ na wysokość świadczeń emerytalno – rentowych ma inflacja i wzrost płac, a one albo stoją w miejscu, albo rosną bardzo powoli. Jak wynika z prognoz, w przyszłym roku minimalna płaca krajowa wzrośnie tylko o 80 złotych i wynosić będzie 1680 złotych brutto. A co z podwyżką cen w przyszłym roku?

Rząd przewiduje w przyszłym roku wzrost cen o 2, 4 procenta. Podwyżka cen będzie więc wyższa, aniżeli planowana na przyszły rok podwyżka emerytur. Można więc śmiało rzec, że w przyszłym roku miliony emerytów czy rencistów wręcz jej nie zauważą.

Ciekawe artykuły:

Back to Top