Ovb com plovb wrocław praca

ovb wrocław praca

by

finanse (21)Właściciele oraz zarządcy, ale również lokatorzy, powinni zdawać sobie sprawę z wagi problemu, szczególnie w przypadku zarządzania zaniedbanymi zasobami komunalnymi, jak również spółdzielni mieszkaniowych. Niezbędne jest więc stworzenie ogólnopolskiej strategii modernizacji i rewitalizacji zagrożonych zmniejszeniem wartości zasobów mieszkaniowych. Dla wielu obecnych właścicieli zasobów mieszkaniowych wykonanie niezbędnych prac tylko przy wykorzystaniu własnych zgromadzonych środków finansowych wydaje się niemożliwe. Tylko strategia na skalę kraju, która będzie poparta odpowiednimi regulacjami prawnymi oraz systemem finansowania może w znaczący sposób odmienić stan wielu polskich zasobów mieszkaniowych. Należy wspomnieć, że pomimo zmian w ustawodawstwie dotyczącym gospodarki mieszkaniowej nie posiadamy ustawy mówiącej o rewitalizacji miast i osiedli. Zatem właściciele oraz zarządcy, ale również lokatorzy, powinni zdawać sobie sprawę z wagi problemu, szczególnie w przypadku zarządzania zaniedbanymi zasobami komunalnymi, jak również spółdzielni mieszkaniowych.

Ciekawe artykuły:

Back to Top