ovb bank

by

finanse (15)Mieszkania te posiadają wyższy standard, ponieważ zastosowano do ich budowy lepszych materiałów oraz są wyposażone w niezbędne media. Jednak nowe zasoby mieszkaniowe są stosunkowo nieliczne, stanowią jedynie 11,8% w miastach i 10,6% na wsi, wszystkich zasobów mieszkaniowych. Przeważają mieszkania o raczej niskim standardzie, które wymagają przeprowadzenia gruntownego remontu i modernizacji. Przy ocenie ich stanu technicznego natychmiast pojawia się problem standardu jakościowego lokali mieszkalnych. Jeśli natychmiast nie zostanie podjęta próba zapełnienia tak zwanej luki remontowej najśmielsze realizacje planów budowy mieszkań nie są w stanie zastąpić wycofywane z użytku z powodu na zły stan techniczny i konieczność rozbiórek. Ponadto stare zespoły mieszkaniowe stanowią często wartościowy dorobek kultury. W tej sytuacji szczególnie ważną kwestią wydaje się być odpowiednie techniczne zarządzanie zasobami mieszkaniowymi. Zatem potwierdza się teza, że mieszkanie jest jedną z najlepszych opcji dobrego biznesu.

Ciekawe artykuły:

Back to Top