ovb kariera

by

finanse (11)Prowadzący program rewitalizacji praktycznie jest wykonawcą zaleceń i koncepcji tworzonych w innych strukturach, zespołach programowych, komisjach opiniujących oraz zespołach zadaniowych, które działają w strukturach urzędu, przez sponsorów i inwestorów. Jednak ciało to musi zachować zdolności kreacyjne, może stać się fragment programu, który został przeoczony przez gremia opiniujące. Zawsze może zdarzyć się laka sytuacja, gdy wcześniejsze ustalenia należy zmodyfikować z uwagi na nowe bądź wcześniej nie dostrzeżone okoliczności. Prawidłowa reakcja ze strony koordynatora, który jak pamiętamy ma też największą wiedzę na temat całości programu, będzie miała duże znaczenie dla powodzenia programu. W warunkach polskich problemy technicznego zarządzania zasobami mieszkaniowymi ukazują się głównie poprzez konieczność wykonania szybkich remontów oraz modernizacji dużej części nieruchomości mieszkalnych. Dotyczy to w równym stopniu budynków będących zabytkowymi, jak i kilkudziesięcioletnich budynków z wielkiej płyty. W zdecydowanie lepszej sytuacji są właściciele, najemcy i zarządcy mieszkań zbudowanych po 1989 roku.

Ciekawe artykuły:

Back to Top