praca w ovb

by

rp_finanse10.jpgPogląd Fishera, według którego szybkość obiegu w krótkim okresie jest niemal stała, przekształca równanie wymiany w ilościową teorię pieniądza, która mówi, że dochód nominalny jest wyznaczany wyłącznie przez zmiany ilości pieniądza: kiedy podwaja się ilość pieniądza M, podwaja się również MxV, a zatem także Px Y, czyli wartość dochodu nominalnego. Aby zobaczyć, w jaki sposób zachodzi tego rodzaju zależność, załóżmy, że szybkość obiegu równa się 5, dochód nominalny wynosi początkowo 5 bln dol., a podaż pieniądza l bln dol. Jeśli podaż pieniądza podwoi się do 2 bln dol., to ilościowa teoria pieniądza powie nam, że dochód nominalny podwoi się do 10 bln dol. (2×5 bln dol.). Ponieważ ekonomiści klasyczni (między nimi Fisher) sądzili, że płace i ceny są doskonale elastyczne, byli przekonani, że poziom produktu całkowitego Y wyprodukowanego przez gospodarkę w krótkim okresie pozostaje na poziomie pełnego zatrudnienia, zatem również Y w równaniu wymiany można uznać za stały w krótkim okresie. Z teorii ilościowej pieniądza wynika zatem, że jeśli M podwoi się w krótkim okresie, P również ulegnie podwojeniu, ponieważ V i Y są stałe.

Ciekawe artykuły:

Back to Top