BiuroEmeryt za granicą, a jego emerytura

Emeryt za granicą, a jego emerytura

by

Kraje Unii Europejskiej kuszą nas ciekawymi i dobrze płatnymi ofertami pracy. Na emigrację decydują się nie tylko osoby młode, ale również i 50, 60 a nawet 70 – latkowie. Nie ma w tym nic dziwnego, w końcu w obecnych czasach wydaje się nam, że to jedyne dobre rozwiązanie. Co w czasie wyjazdu emerytów za granicę dzieje się z ich emeryturami?

Wszystko uzależnione jest od woli emeryta. Do wyboru jest kilka opcji. Po pierwsze, każda osoba, która posiada prawo do emerytury i która decyduje się na opuszczenie rodzimego kraju może otrzymywać dane świadczenie pieniężne w miejscu swojego aktualnego pobytu. Dotyczy się to jednak tylko i wyłącznie krajów UE i krajów z którymi Polska ma podpisaną umowę o zabezpieczeniu społecznym.

Do transferu pieniędzy między ZUS – em a zagranicznym bankiem w danym kraju może dojść tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przed wyjazdem osobiście w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych złożymy wniosek zawierający: aktualne dane osobowe – adresowe, symbol i numer otrzymywanego polskiego świadczenia, nazwę banku i numer zagranicznego konta bankowego.

Uwzględniając dany wniosek ZUS będzie dokonywać przelewów pieniężnych na zagraniczne konto, w dniu wskazanym w deklaracji. Warto zaznaczyć, że wysokość emerytury uzależniona będzie m.in. od zasad panujących w danym kraju, a dokładniej ujmując od postanowień umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania łączącej Polskę z państwem zamieszkania świadczeniobiorcy. Takim oto sposobem możemy otrzymywać albo emeryturę w wysokości brutto albo netto, a więc albo niepomniejszoną albo pomniejszoną o podatek dochodowy.

Kolejnym rozwiązaniem jest wskazanie we wniosku osoby, która w czasie naszej nieobecności będzie pobierać dane świadczenie pieniężne. Aby było to możliwe należy we wniosku podać dane osobowe i numer konta bankowego osoby, która w naszym imieniu będzie pobierać naszą emeryturę.

Ciekawe artykuły:

Back to Top