praca ovb

by

rp_gospodarka4.jpgBank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku z kilku powodów zajmuje %v Systemie Rezerwy Federalnej szczególną pozycję. Po pierwsze, w jego regionie znajduje się szereg największych w Stanach Zjednoczonych banków handlowych, których bezpieczeństwo i stabilność mają pierwszorzędne znaczenie dla kondycji systemu finansowego Stanów Zjednoczonych. Nowojorski Bank Rezerwy Federalnej sprawuje w swoim okręgu kontrolę nad bankowymi spółkami holdingowymi oraz bankami licencjonowanymi przez władze stanowe, co czyni z niego organ nadzorujący część najważniejszych instytucji finansowych w amerykańskim systemie finansowym. Nic dziwnego zatem, że obarczona tak dużą odpowiedzialnością grupa Nadzoru Bankowego stanowi jedną z największych jednostek organizacyjnych Fed i z pewnością najbardziej liczny zespół nadzoru bankowego w Systemie Rezerwy Federalnej. Kolejną przyczyną szczególnej roli nowojorskiej Fed jest jej poważne zaangażowanie na rynkach obligacji i walutowym. W nowojorskim banku Fed działa biuro ds. rynku otwartego, zajmujące się prowadzeniem operacji otwartego rynku – kupnem i sprzedażą obligacji – które determinują wysokość rezerw w systemie bankowym. Ze względu na działalność na rynku skarbowych papierów wartościowych oraz na położenie w bezpośrednim sąsiedztwie Nowojorskiej i Amerykańskiej Giełdy Papierów Wartościowych, funkcjonariusze Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku pozostają w ciągłym kontakcie z głównymi rynkami finansowymi w Stanach Zjednoczonych. Poza tym, w nowojorskim banku znajduje się również biuro walutowe, które w imieniu Systemu Rezerwy Federalnej oraz Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych podejmuje interwencje na rynku walutowym.

Ciekawe artykuły:

Back to Top